google logoSuccesvierenSuccesvieren
5 Sterren 13 Reviews

Verzend- en leveringsbeleid

Verzenden en levering 
1.1 Succesvieren.nl streeft ernaar uw bestelling binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u hiervan bericht.
1.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Succesvieren.nl contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 7 dagen door Succesvieren.nl op de rekening van de koper teruggestort. Succesvieren.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
1.3 Succesvieren.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen. 
1.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail INFO@SUCCESVIEREN.NL binnen 3 dagen na leverdatum aan Succesvieren.nl te melden. Succesvieren.nl neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen. 
1.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Succesvieren.nl. Succesvieren.nl neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden van de bestelling. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper. 
1.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.
1.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van post NL van toepassing.

Retourzending 
2.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan; • a) De koper Succesvieren.nl binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail (INFO@SUCCESVIEREN.NL) op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 14 dagen aan Succesvieren.nl retourneert. • b) De artikelen onbeschadigd worden geretourneerd.
2.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper. 
2.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen maar exclusief eventuele retourkosten door Succesvieren.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort. 
2.5 Het recht op teruggave geldt niet voor door de klant besteld maatwerk of door Succesvieren.nl bewerkte producten op verzoek van de koper.